บริษัท ชัยดำรง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่รับเหมา
และให้บริการแบบครบวงจร เกี่ยวกับงานระบบโครงสร้าง
เหล็ก  เครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า   ดับเพลิง   คอมพิวเตอร์
ซึ่งมีความชำนาญ   รวมถึงทีมวิศวกรไว้คอยบริการ  และ
เอาใจใส่ในการออกแบบ  วิศวกรรม การติดตั้งบำรุงรักษา
และการบริการ หลังการขายอีกทั้งได้จัดหาอะไหล่อุปกรณ์
และเหล็กโครงสร้างไว้คอยจำหน่ายอีกด้วย    ได้ก่อตั้งขึ้น
เมื่อปี พ.ศ.2538 มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา
ได้รับความไว้วางใจ   และการยอมรับจากลูกค้า   เราเสนอ
สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า  ด้วยคุณภาพที่เชื่อถือ
ได้ในราคาที่ประหยัด         เรามีทีมช่างและวิศวกรไว้คอย
บริการ สำหรับการออกแบบการติดตั้ง    การให้คำปรึกษา
และบำรุงรักษารวมไปถึงการบริการหลังการขาย

บริษัทชัยดำรง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
งานระบบเครื่องปรับอากาศ-ไฟฟ้า-อลูมิเนียมกระจก
Tel. 0-2598-3980 (AUTO)
บริษัทซี.ดี.อาร์.ซิสเต็ม จำกัด
จำหน่ายอะไหล่เครื่องปรับอากาศ-อะไหล่เครื่องเย็น
Tel. 0-2536-0440 (AUTO)
บริษัทชัยดำรง สตีล จำกัด
จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ
Tel. 0-2598-3970 (AUTO)

     
     
บริษัท ชัยดำรง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่รับเหมาและให้บริการแบบครบวงจร เกี่ยวกับงานโครงเหล็ก เครื่องปรับอาการ ไฟฟ้า ดับเพลิง คอมพิวเตอร์ โซล่าเซลล์ และระบบจัดเก็บสินค้า
บริษัท ชัยดำรงสตีล จำกัด จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเกรดพิเศษ ท่อเหล็กและอุปกรณ์ต่อเชื่อม เหล็กโครงสร้าง เหล็กก่อสร้าง
บริษัท ซี. ดี. อาร์. ซิสเต็ม จำกัด จำหน่ายอะไหล่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระบบความเย็น อะไหล่ไฟฟ้า ท่อพี.วี.ซี. เครื่องปรับอากาศสำหรับขายส่ง

บริษัท ชัยดำรง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) | 41/1 หมู่ 10 ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี 12140
Tel. 0-2598-3980 (Auto) | Fax. 0-2598-3988-89 | E-mail : contact@chaidumrong.com
Copyright © 2006 Chaidumrong Intergroup Co.,Ltd. All right Reserved.